szechenyi2020logo eu szoc alap 262x183

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Céljaid elérése Centrumunk sikere

Május 4-én a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum négy tagiskolájában búcsúztak a végzős diákok. A kiskunhalasi Vári Szabó István Szakképző Iskola, a Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskola, a Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium, valamint a Kiskőrösi Wattay Szakgimnázium, Szakközépiskola is ezen a napon tartotta ballagó ünnepségét.

A végzős diákokat családtagjaik, rokonaik kísérték el ezen a jeles napon, hogy együtt ünnepelhessék a középiskolai évek zárását.

Május 7-én megkezdődtek az írásbeli érettségi vizsgák. Országosan 1183 helyszínen 110 700 diák tesz érettségit. A Kiskunhalasi SZC 5 tagintézményében az érettségizők száma: 338 fő.

Rövid összefoglalók a ballagásokról, intézményenként (kattints rá, és egyből odaugrik):

Vári Dékáni Kossuth Közgé Wattay


,,Fogy az út, mégis szép”…

Ballagás a Váriban

Szép idő, rengeteg virág, ünneplőbe öltözött diáksereg körében búcsúztak el a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Vári Szabó István Szakképző Iskolájának végzősei pedagógusaiktól, társaiktól és iskolájuktól. Az ünnepségen Szabó Edina igazgató köszöntötte a búcsúzó diákokat, az őket oktató pedagógusokat és hozzátartozókat. Diáktársai nevében Kun Mirjam 3/11/I osztályos tanuló Henri Viscanti A meghallgatott imádság című versével búcsúzott az iskolától. Ezt követően Szabó Edina igazgató a hagyományoknak megfelelően, a nyilvánosság előtt köszöntötte és adta át az iskola kitüntetéseit, elismeréseit.  azoknak a tanulóknak, tanároknak, akik a tanév során kiemelkedő munkát végeztek.

Vári Szabó István Szakképző Iskoláért-díjat az iskola két pedagógusa Lucskai Vincze, Mondovics József, valamint nem pedagógusi munkakörben Szalai Pál kapta. A kiváló tanulónak járó elismerést idén Huszka Klaudia vehette át. A Szakma kiváló tanulója versenyen elért eredménye alapján Berta Dávid és Balázs Norbert részesült kitüntetésben.

A Vári Szabó István Szakképző Iskola  Kulturális Életéért és Közösségért díjat idén két tanuló kapta: Kun Mirjam Ivett 3/11/I és Dittmayer Domán 3/11/H osztályos tanuló.

A Vári Szabó István Szakképző Iskola támogatója díjat idén posztumusz dr. Tassi Györgynek, a szakképző volt iskolaorvosának ítélték oda, amelyet özvegye vett át.

Idén a Vári-díjak mellett egy új iskolai díj is kiosztásra kerül, mégpedig a Vári Szabó István Szakképző Iskoláért Díj, amelyet első ízben Andó Klaudia 3/11/L és Huja Pál 3/11/G osztályos tanulók vehettek át.

A díjátadásokat követően Szabó Edina igazgató helyezte el a céhládába az intézmény hírnevét öregbítő diákok nevét tartalmazó okiratot.

{gallery}hirek/2018/ballagas-vari{/gallery}


Búcsút mondtak iskolájuknak a Dékánis diákok is

A középiskolás ballagások sorát a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum Dékáni Árpád Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája zárta május 12-én délelőtt. Öt osztály búcsúzott el egy ünnepség keretein belül az intézménytől a teljesen megtelt Dékáni-sportcsarnokban. A ballagáson adták át az iskola idén alapított díjait és a vadonatúj Dékáni-csipkéket.

Először az öt búcsúzó közösség érkezett az ünnepség helyszínére osztályfőnökeik vezetésével, majd az iskolazászlót hozták be a csarnokba. Malák Vivien a maradó diákok nevében, egy Márai-idézettel, Károly Renáta pedig egy köszöntővel búcsúzott el a ballagóktól. A végzősök gondolatait Kőszegi Viktória tolmácsolta.

A szellemi útravalók elhangzását követően a búcsúzók adták át a ballagó tarisznyákat az iskola vezetőinek. Molnár Nándor igazgató beszédét követően adták át az idén alapított dékánis díjakat és az ezzel járó Dékáni-Emlékcsipkéket. A Pro Civitas-díjat először Taupertné Janosütz Júlianna tanárnő, a Pro Professionis-díjat Gábor Izabella Dóra, a Pro Scientia-díjat Varga Árpád, a Pro Linguam Alienam-díjat Bánóczki Zoltán Szilveszter, a Pro Exempli Gratia-díjat pedig Kenderesi Anna vehette át az intézmény vezetőjétől. Borsos Lili, Kiss Dávid, Bartók Antónia, Szalai Dorina Antónia és Bátyity László pedig az iskola elismeréseit kapták meg tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeikért.

Az ünnepség folytatásában az Erdélyi Csillagok Irodalmi Egyesület adta át jutalmait az arra méltó dékánis diákoknak. A Dékáni-szakgimnázium pedig megköszönte azoknak a vállalkozásoknak, intézményeknek, amelyek kiemelkedő segítséget nyújtanak a szakképzésben.

(Jáger Levente)

{gallery}hirek/2018/ballagas-dekani{/gallery}


Elbúcsúztak a kiskunfélegyházi Kossuth diákjai


Nevezett délutánon tartotta ballagási ünnepségét a KSZC Kiskunfélegyházi Kossuth Lajos Szakképző Iskola és Kollégium is. A ballagók útravalóul megkapták a Kossuth-os tarisznyát, és Ágoston Tibor igazgató úr megható, előremutató gondolatait is.

Az ünnepség keretében kitüntetést vehették át kiváló tanulmányi eredményeikért, versenyeredményeikért az alábbi diákok:

 • Szőke Orsolya az ÁSZÉV –en elért kimagasló eredményéért
 • Szabó Alexandra az ÁSZÉV-en elért kimagasló eredményéért
 • Rácz Vivien az ÁSZÉV-en elért III. helyezéséért
 • Korbel Katalin kimagasló tanulmányi eredményéért
 • Gulyás Bálint az ÁSZÉV-en elért kimagasló eredményéért
 • Bíró Bence az ÁSZÉV-en elért kimagasló eredményéért
 • Czirkó Gyöngyi az OSZKTV - Élelmiszer, vegyiáru eladó versenyen elért eredményéért
 • Czirkó Bence az OSZKTV - Élelmiszer, vegyiáru eladó versenyen elért eredményéért
 • Butty Jenő az Országos Szakközépiskolai Közismereti Tantárgyak Versenyén nyújtott több éves teljesítményéért.
 • Berta Zoltán kimagasló sporteredményeiért.

{gallery}hirek/2018/ballagas-kossuth{/gallery}


Elballagtak a közgések is


Kiskunfélegyházi Közgazdasági Szakgimnázium igazgatónője Tasi Judit - többek között - az alábbi gondolatokkal búcsúztatta diákjait:

„A ballagás olyan ünnep, amelyben egyszerre van jelen az emlékezés és a búcsú, az útra hívás és az új iránti kíváncsiság; magában a vonulásban a véges végtelenség és a majdani megérkezés reménye. A megérkezésig azonban rengeteg nehézségen kell keresztülverekednetek magatokat. Amikor a felnőtt lét harcait vívjátok, érdemes visszaemlékezni arra, hogy milyen ismereteket kaptatok, milyen lehetőségekhez juttatott benneteket az iskolátok.

Az idősebbek szokták mondani, hogy amit a középiskolában tanulsz, annak a fele felesleges. Ez kétségbevonhatatlanul igaz. De ki az, aki meg tudja ma mondani, hogy melyik fele a felesleges a tanultaknak? Mire lesz szükség a rohamosan változó világban, és mire nem? Az iskola a rejtettebb tudás, összetettebb képesség kialakításának színhelye: olyan terep, ahol az ember az intellektuális, tantárgyakhoz köthető ismeretek mellett megtanulja, hogyan láthat át komplex helyzeteket; megismeri, hogyan tud hatékonyan alkalmazkodni a környezethez; tanul a tapasztalatokból; alkalmazza és elsajátítja az érvelés különböző változatait: azaz az érzelmi intelligenciáját is gyarapítja a tudományos ismeretek elsajátítása mellett.”

Az ünnepen a szorgalmukkal, a tudás iránti elkötelezettségükkel, kiemelkedő tanulmányi eredményükkel heten váltak méltóvá a KÖZGÉS emlékéremre:

 • Gera Kornél, aki minden tanévben kitűnő eredményt ért el, de jeleskedett sportversenyeken, vetélkedőkön, közösségi rendezvényeken is.
 • Kalmár Gréta, akinek négyéves kitűnő tanulmányi eredménye, ereje, küzdeni tudása példaértékű volt társai előtt is.
 • Gáspár Imre, akinek kitartó szorgalma, jó tanulmányi eredménye mellett közösségi munkája is példaértékű volt a négy év alatt: képviselte osztályát különböző iskolai versenyeken, minden műsorban szerepelt, táncolt, sőt városi rendezvényeken is megmutatta, milyen egy igazi közgés diák.
 • Magony László, aki kiemelkedő atlétikai teljesítményével, „fürge lábaival”, több városi-megyei versenyen szerzett arany-, ezüst-, bronzéremmel, országos helyezésekkel öregbítette a Közgé hírnevét. Két év alatt osztálya és az iskolai közösség aktív tagjává, igazi közgéssé vált.
 • Havasi Mátét, aki a közgés rendezvények, versenyek elmaradhatatlan résztvevője, DÖK-ös programok szervezője, a 9.-es gólyák segítője; az iskolarádió, az iskolai műsorok hangosításának nagymestere volt 4 éven keresztül.
 • Tarjányi Orsolyát, aki középiskolás évek alatt számtalan  sportversenyen eredményesen szerepelt. Igazi csapatjátékos, aki céltudatos, fegyelmezett és kitartó munkájának köszönhetően érte el sportsikereit.
 • Vetter Fannit, aki kreativitásával, talpraesettségével, aktivitásával két év alatt osztályának és a Közgének is meghatározó szervezőjévé, tagjává vált.

A Közgés ballagáson készült további képeket ezen a linken lehet megtekinteni.

{gallery}hirek/2018/ballagas-kozge{/gallery}


A Wattaysok is kezükbe vették a vándorbotot

„A jövő az iskolapadban kezdődik, ezért értékmérő pillanatok is ezek, hiszen kiderülni látszik, hogy mint iskola mennyit érünk, mennyire tudtunk titeket gazdaggá, szabaddá tenni, azaz mennyire tudtuk felkelteni az igényességet minden igazra, jóra és szépre” - búcsúzott az iskola diákjaitól Franczia László igazgató úr a Wattay ballagásán. Ezután megköszönte a szülők törődését, támogatását, valamint a végzős osztályfőnökök Ambrus Tamás, Antalfiné Kutyifa Zsuzsanna, Hartai-Sárosi Edit, Korsós Nándor, Kuti János, Lőrincsikné Kovács Olga Zsuzsanna és Raffainé Sendula Katalin munkáját.

Útravalóul még az alábbiakkal toldotta meg köszöntő beszédét: „Induljatok bátran, fedezzétek fel a világot és azokat a feladatokat, melyek rátok várnak. A friss élmények új erőt adnak, új gondolatokat hoznak. Így lehet minden napotok olyan, amiért érdemes élni. De hogy ilyen lesz-e az új nap, az rajtatok múlik. Nektek kell kezdenetek vele valamit. Jól bánjatok vele, mert utólag nem írhatjátok át. S ami jó lesz benne, az nem jön magától. Azért bizony tenni kell!”

Ezután a ballagási ünnepség hagyományaként, a középiskolás évek kiemelkedő és példamutató munkáját, eredményét elismerve megjutalmazták tanulóikat. A jutalmakat, amely egy könyv és egy Wattay emlékérem, Kunczné Martin Regina igazgatóhelyettes adta át.

Jó tanulmányi eredményéért elismerést kapott:

Ács Brigitta, Csaplár Bettina, Palaics Kira, Szabó Bernadett, Lukács Elizabet, Kalapos Csilla közgazdasági szakgimnáziumi tanulók, az informatika szakgimnáziumi osztályból: Ferencz Patrik tanuló, Aczél Viktória, Sallai Krisztina ügyvitel ágazati szakgimnáziumi tanulók.

Kiemelkedő sporttevékenységéért díjazták:

Vincze Viktor, Vizi Valentin, Máté Csaba Árpád szakközépiskolai tanulókat, Torgyik Erik Pál informatikai és Lengvári Szabolcs közgazdasági szakgimnáziumi tanulókat, valamint az érettségizett gépi forgácsoló osztályból Farkas Dávid Géza és Molnár Dániel tanulókat

Kitűnő tanulmányi eredményt ért el:

 • Az érettségizettek részére szervezett gépi forgácsoló osztályban Fábián Levente és Hlavács István. István kiemelkedő sporttevékenységéért is elismerésben részesült, részére a jó tanuló-jó sportoló díjat adták át.
 • Kiemelkedő szakmai munkájáért, példás magatartásáért, és kitűnő tanulmányi eredményéért Tagai Márk Tamás, jó tanulmányi eredményéért Virág Erzsébet eladó és Tóth Cintia vendéglátó eladó tanulók kaptak elismerést.
 • Jeles tanulmányi eredményéért Ujvári Alexandra kulturális tevékenységéért és közösségi munkájáért Lovász Lili, Keresztúri Gina, Kardos Mercédesz Klaudia és Kelemen Roland Álmos, kiemelkedő sporttevékenységéért és példás magatartásáért Fábián Ákos, Kovács Dávid kapott elismerést.
 • Tanulmányi és szakmai versenyeken elért kiemelkedő eredményéért, közösségi munkájáért Bleszák Gábor közgazdasági szakgimnáziumi tanulót, és diákönkormányzati munkájukért Bleszák Gábor és Lengvári Szabolcs-ot tüntették ki.
 • Vida Tamás asztalos tanuló a Szakma Kiváló Tanulója Verseny megyei fordulójában kiváló ért el eredményt. Teljesítményével bekerült az országos döntőjébe, ahol a SzakmaSztár fesztiválon Magyarország legjobb hat asztalosa között képviselte a Wattayt és kiskőrösi asztalos szakképzést. A versenysorozat alatt minden vizsgarészből teljesítette az asztalos szakképesítés valamennyi szakmai követelményét, ezért Tamásnak már nem kell vizsgáznia, jeles szakmunkásbizonyítványt vehet át. Felkészítő tanára Gráner Géza és Benedek Tibor voltak.
 • Kutasi Viktória 5/13. évfolyamos CAD-CAM informatikus tanuló a Solid Edge program alkalmazásában emelkedett ki csoporttársai közül. Gépészeti alkatrész- és gyártástervezés területén két szakmai versenyen is bejutott az országos döntőbe, ahol méltóképpen képviselte iskolánkat. Felkészítő tanára Kecskeméti Sándor volt.

A Wattay díjat az iskola nevelőtestülete az öt éves teljesítménye, eredményei alapján ebben a tanévben Vári Mártonnak ítélte oda. A díj – a jutalomkönyv mellett – egy bronzplakett, valamint a szülői munkaközösség által adományozott pénzjutalom. A CAD-CAM informatikus tanuló tanulmányai során több tantárgyi, tanulmányi, szakmai versenyen vett részt eredményesen. Ebben a tanévben a Szakma Kiváló Tanulója Verseny országos döntőjébe került, sikeresen teljesítette a magasszintű versenykövetelményeket. A Wattay nevét a megyei és az országos versenyen is öregbítette. Teljesítménye alapján a szakmai vizsgán az öt vizsgarészből négyet már teljesített, azokból felmentést kapott jeles eredménnyel. Már csak egy vizsgarészt kell teljesítenie. Felkészítő tanára Kecskeméti Sándor és Molnár László volt.

A Wattays ballagáson készült további képeket ezen a linken lehet megtekinteni.

{gallery}hirek/2018/ballagas-wattay{/gallery}