Céljaid elérése Centrumunk sikere

Tisztelt Ügyvezető Asszony/Úr!

Tájékoztatjuk, hogy megjelent a "GINOP-6.1.6-17 Munkahelyi képzések támogatása mikro-, kis- és középvállalatok munkavállalói számára" című pályázati felhívás.

Kérjük, engedje meg, hogy a Felhívás lényegét kiemelve tájékoztassuk a pályázati lehetőségről, egyben felajánljuk a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum felnőttképzési szolgáltatását.

A pályázat benyújtásához a Centrum készít árajánlatot és referenciamunkát.

Amennyiben vállalkozása sikeres pályázatot nyújtott be, kérjük. keresse intézményünket! Mi biztosítjuk a képzés LXXVIII. Felnőttképzési törvénynek megfelelő képzési hátterét.

A FELHÍVÁS CÉLJA:

hogy az alkalmazottak foglalkoztathatóságának, a munkavállalók munkahelyi készségeinek és kompetenciáinak javítása révén növekedjen a vállalkozások versenyképessége, a mikro-, kis- és középvállalkozásokra vonatkozó képzéselérési arány tovább javuljon, és a támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik tudásának folyamatos fejlesztésére. További cél, hogy a vállalkozások saját forrásaikat kiegészítve minél több munkavállalójuk képzésbe történő bekapcsolódását tudják biztosítani, a képzést is tekintsék saját vállalkozásukba történő befektetésnek.


PÁLYÁZATOT AZOK A VÁLLALKOZÁSOK NYÚJTHATNAK BE, AMELYEK:

 • a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek és
 • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/ alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, és
 • az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt és
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.


A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE, ÖSSZEGE:

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 3 000 000 Ft maximum 50 000 000 Ft az alábbiak szerint:

a) Ha a képzésben résztvevők minimális létszáma összesen: 3 fő, akkor az igényelt támogatás összege: 3.000.000.- Ft

b) 3 000 000 Ft fölött minden egyes képzésbe bevont fővel 700 000 Ft-tal emelkedhet az igényelhető támogatás összege.


MAXIMÁLIS TÁMOGATÁS MÉRTÉKE:

 • Csekély összegű (de minimis) támogatás: 100%
 • Képzési támogatás mikro-, kisvállalkozás esetében: 70%
 • Képzési támogatás középvállalkozás esetében: 60%
 • Képzési támogatás megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés esetén (kis- és középvállalkozás): 70%


ELŐLEG:

Az előleggel kapcsolatos feltételeknek megfelelő támogatott projektnek 5 millió Ft-ot meghaladó megítélt támogatás esetében a megítélt támogatás 50 %-ának megfelelő, maximum 25 000 000 forintelőleget biztosít.


TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK:

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Képzések lebonyolítása belső képzésként vagy vásárolt szolgáltatásként:

A Felhívás keretében támogatható az alábbi képzések bármelyike:

 • OKJ szerinti szakképesítésre felkészítő képzések (OKJ képzések - "a" képzési kör
 • Kombinált nyelvi képzés, illetve egyéb nyelvi képzés - "c" képzési kör
 • egyéb szakmai képzések - "b" képzési kör
 • egyéb képzés - "d" képzési kör
 • Fktv. hatálya alá nem tartozó képzések (pl. hatósági-, közbeszerzési tárgyú képzések)

b) Képzéshez kapcsolódó tudás-, és elégedettségmérés

A képzéshez kapcsolódóan a Felhívásnak megfelelően előzetes tudásmérés, valamint képzést követő elégedettségmérés.

c) Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság

Kötelező nyilvánosság biztosítása a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” előírásai szerint.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

a) Projekt előkészítési tevékenységek:

 • Közbeszerzéssel kapcsolatos tevékenységek, beleértve a közbeszerzési terv elkészítését is.

b) Képzés előkészítésével kapcsolatos tevékenységek

 • támogatási kérelemhez csatolt képzési tervben foglaltak megvalósításához szükséges személyi, tárgyi és egyéb feltételek megteremtése, eljárások, módszertanok, stratégiák kidolgozása, munkavállalói képzési igények felmérése;
 • belső képzések esetében képzési program, tananyag, kidolgozása

c) A projekt menedzsmentjével kapcsolatos tevékenységek

 • Projektmunkatárs, munkatársak (projektmenedzser, pénzügyi menedzser) biztosítása.
 • A projektmenedzsmenti feladatok ellátását támogató adminisztrációs munkatársak alkalmazása.

d) Képzések szervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakmai megvalósító(k) alkalmazása, biztosítása.


KÉPZÉSEKRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK:

 • A Felhívás keretében támogatható képzések minimum 40%-ának szakmai kompetenciák fejlesztését szolgáló képzésnek: OKJ-s szakképesítést nyújtó képzésnek, egyéb szakmai képzésnek, vagy az Fktv. hatálya alá nem tartozó képzésnek kell lennie
 • A Felhívás keretében támogatható képzések legfeljebb 7%-a lehet egyéb nyelvi képzés, illetve kombinált nyelvi képzés (a százalékos érték meghatározásakor a tervezett összes képzési óraszámot szükséges alapul venni.)


KÉPZÉSEK IDŐTARTAMA:

A képzés minimum időtartama 20 óra, a képzésnek a képzési program szerinti óraszáma számolható el a Felhívás keretében.


KÉPZÉSI KÖLTSÉGEK:

 • A képzési költségek nem haladhatják meg a képzésbe bevont munkavállalónként 580.000 Ft/fő költséget, valamint az 5000 Ft/fő súlyozott átlagos óradíjat.
 • A támogatható képzések legfeljebb 20%-a lehet belső képzés. A támogatást igénylőnek a képzések 80%-át külső képzésként szükséges megvalósítania.


FENNTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG:

 • Megvalósult képzések honlapon való kommunikációja
 • A tananyagok, oktatási segédanyagok és az elégedettségmérés eredményeinek hozzáférhetővé tétele a képzésben érintettek számára


KÖTELEZŐ VÁLLALÁSOK:

 • A képzésben résztvevők közül a **hátrányos helyzetű munkavállalók **száma középvállalkozás esetén a képzésben résztvevők **min. 5%-a, de legalább 2 fő **.
 • A képzés során tanúsítványt, bizonyítványt szerző munkavállalók min. 80%-ának a projekt fizikai befejezéséig történő továbbfoglalkoztatását biztosítani kell, ugyanakkor a fenntartási időszakban (a projekt megvalósítását követő 3 év) NINCS LÉTSZÁMTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG.


A TÁMOGATÁSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

 • Bizonytalan ideig elhalasztva
 • Projekt megvalósítás ideje: 24 hónap


TOVÁBBI INFORMÁCIÓK:

Szeitzné Tamási Edit - felnőttképzési referens
Kiskunhalasi Szakképzési Centrum - 6400 Kiskunhalas, Kazinczy u. 5.
+36 77 738 837 (15-ös mellék)
+36 70 948 32 78

Felhívás letöltése